Определянето на цената на нашите услуги е индивидуално за всеки клиент от вида стока. От решаващо значение са фактори като:

1. Брой колети и размерите им
2. Разстояние между начален и краен пункт
3. Бруто тегло
4. Вид на стоката
5. Начина на натоварване на колетите
6. Опасен ли е товарът
7. Срок на доставка
8. Изисква ли се застраховка и ако е нужна каква е стойността на товара
9. Други специфики на товара