Ние ви предлагаме:

 • Транспорт от България за страни членки на ЕС
 • Транспорт от страни членки на ЕС до България
 • Транспорт между страни членки на ЕС, различни от България
 • Транспорт на територията на България
 • Превоз на комплектни товари в България и страните членки на ЕС
 • Превоз на групажни пратки в рамките на страните членки на ЕС
 • Превоз на товари, изискващи температурен режим в страните членки на ЕС
 • Консултации при избора на най-икономичен транспорт и маршрут
 • Координиране и контрол на всеки етап от транспортирането на стоките

Ние ви осигуряваме:

 • Надеждност и сигурност по отношение на целия процес по извършване на транспорта.
 • Пълна прозрачност и комуникативност.
 • Индивидуален подход спрямо всеки отделен клиент, в зависимост от неговите изисквания.
 • Формирани изцяло на пазарен принцип, оптимално изгодни цени.
 • Конфиденциалност на сделките.
 • Контрол и коректна документация
 • Детайлно познаване на нормативната база за сделки в страната и чужбина
 • Лоялност и лична ангажираност